تصویر هادی نعیمیان

هادی نعیمیان

سرپرست مدیریت نفت و انرژی

.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.