تصویر گسترش اكوتوريسم جامعه محور در قشم

گسترش اكوتوريسم جامعه محور در قشم

معاون فرهنگي،اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم گفت: طرح اكوتور تفسيري روستاي گوران كه با هدف توسعه اکوتوریسم جامعه محور در قشم توسط نماينده سازمان در دوره مديريت و برنامه ريزي اكوتوريسم در ژاپن ارائه شد، جزو سه طرح برتر اين دوره قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي منطقه آزاد قشم، فرزين حقدل گفت: "حفاظت از فرهنگ،موجب حفاظت از دريا است" پيام و مضمون اصلي اين اكوتور است.
وي اظهار كرد:هنگامي كه گردشگري كنترل نشده مسير توسعه را شكل مي دهد، بسياري از جوامع فرهنگ و ارزش هاي اصلي خود را از دست مي دهند.
حقدل ادامه داد: استفاده از روش تفسيري در اكوتوريسم جامعه محور، مي تواند تفاوت چشمگيري در حفظ ارزش هاي اصلي جامعه ايجاد كند وتجربيات موفق تفسيري مي تواند موجب تغيير نگرش، باورها و رفتار گردشگران شده و حمايت آنان از جامعه و يا تغييري مثبت در شيوه زندگي شان را به دنبال داشته باشد.
معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم با بيان اجراي اين طرح در روستاي گوران، افزود: در اجراي طرح گردشگران ابتدا از كارگاههاي لنج سازي بازديد نموده و از نحوه ساخت و مزاياي شناورهاي چوبي نسبت به ساير شناورها اطلاعات كسب مي كنند.
وي ادامه داد: در مرحله بعد گردشگران با سوار شدن بر شناورهاي چوبي استاندارد روش هاي سنتي دريانوردي را مي آموزند و صيد سنتي مشتا را تجربه مي كنند.
معاون فرهنگي،اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اين اكوتور ضمن نمايش فعاليت هاي سنتي به عنوان نماد هماهنگي در حفاظت از اكوسيستم دريا، حفاظت از محيط ، پايداري آداب و سنن گذشته را در چشم انداز دارد.
به گفته حقدل اين طرح در مرحله آزمايشي توسط شركت تعاوني بندر تاريخي گوران براي گروهي از اعضاي پروژه جايكا(آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن) در قشم برگزار شد و در پايان رضايت خاطر آنان را به همراه داشت و آنان پيام اصلي اكوتور را با تجربه دريانوردي و صيد سنتي درك كردند.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.