تصویر دفع روزانه  پسماندهای عفونی بیمارستانی و مراکز درمانی
در نخستین جلسه بررسی طرح جامع مدیریت پسماند جزیره قشم مطرح شد؛

دفع روزانه پسماندهای عفونی بیمارستانی و مراکز درمانی

نخستین جلسه بررسی طرح جامع مدیریت پسماند جزیره قشم با موضوع ساماندهی زباله های عفونی و بیمارستانی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، فرج طهماسبی، مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به موضوع جلسه گفت: تقریبا بین 75 تا 80 درصد زباله های بیمارستانی در سطح کشور را زباله های عادی و 20 تا 25 درصد آن را زباله های عفونی تشكیل می دهند.

وی افزود: در این جلسه با اختصاص یک دستگاه خودرو برای جمع آوری پسماندهای عفونی و انتقال آن به سایت دفن طولا، بر دفن یک روزه زباله ها به صورت ویژه تاکید شد.

به گفته طهماسبی، برای برنامه ریزی بهتر معدوم سازی زباله های عفونی قرار شد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم میزان تولید این نوع زباله ها از هر مرکز درمانی را در مدت یک ماه استخراج و اعلام نماید.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم از همکاری شهرداری این شهرستان برای خرید یک دستگاه زباله سوز عفونی به عنوان  اقدامی سازنده جهت کاهش آلودگی ناشی از این زباله ها قدردانی کرد.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.